Katarzyna Zdeb-Dudała

Certified Passive House Tradesperson, specialised in Building Envelope & Services

Dr. Ing. Architect

Meta Inwestycje

Gwiaździsta 23A/4/4
55-010 Radwanice
Poland

Phone: +48 603 513 411
katarzyna.zdebdudala@gmail.com

Initial by Exam

Certificate valid from June 18, 2020
Certificate valid until June 18, 2025
The certificate only applies to this person.

Examined by GreenCherry Architecture Kamil Wiśniewski / Akadeamia Zdrowego Budownictwa at Wrocław, Poland