Krzysztof Krause

Certified Passive House Tradesperson, specialised in Building Envelope & Services

Nauczyciel

Osiedlowa 47
86-260 Unisław
Poland

Phone: + 48 660134756
krausekrzysztof77@gmail.com

Initial by Exam

Certificate valid from March 1, 2016
Certificate valid until March 1, 2021
The certificate only applies to this person.

Examined by Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON PROFIT Sp. z o.o. / Schlagowski, Günter at Wroclaw, Poland