Andrzej Turcza

Certified Passive House Tradesperson, specialised in Building Envelope & Services

Mgr Inż. Budownictwa

Trąbki 126
32020 Wieliczka
Poland

turcza.a@gmail.com

Initial by Exam

Certificate valid from Aug. 11, 2015
Certificate valid until Aug. 11, 2020
The certificate only applies to this person.

Examined by Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON PROFIT Sp. z o.o. / Schlagowski, Günter at Wrocław, Poland