Mateusz Szymon Płoszaj-Mazurek

Certified Passive House Designer

Master of Science Architect

Bjerg Arkitektur Polska

Ordynacka 14/13
00-358 Warsaw
Poland

mpm@bjerg.nu
http://www.bjerg.nu

Initial by Exam

Certificate valid from June 26, 2018
Certificate valid until June 26, 2023
The certificate only applies to this person.

Examined by Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON PROFIT Sp. z o.o. / Schlagowski, Günter at Warszawa, Poland