Liviu Cornel Dăescu

Certified Passive House Designer

Architekt

Liviu Dăescu BIA

Str. Occidentului 17
010981 București
Romania

Phone: +40 724458868
liviu.daescu@gmail.com
http://www.liviudaescu.ro

Initial by Exam

Certificate valid from May 28, 2018
Certificate valid until May 28, 2023
The certificate only applies to this person.

Examined by INCD URBAN-INCERC - Sucursala INCERC Bucuresti Centrul de Performanta Energetica a Cladirilor at Bucharest, Romania