Daniel Felczak

Certified Passive House Consultant

Jagiełły 24A/2
70-260 Szczecin
Poland

Phone: +48 601 404 540
felczak.daniel@gmail.com

Initial by Exam

Certificate valid from July 13, 2017
Certificate valid until July 13, 2022
The certificate only applies to this person.

Examined by Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON PROFIT Sp. z o.o. / Schlagowski, Günter at Warszawa, Poland