Michał Papka

Certified Passive House Designer

Architekt

Domy Pasywne Ekotypowe

Okulickiego 57/109
31-637 Kraków
Poland

papka.michal@gmail.com
http://www.ekotypowe.pl

Initial by Exam

Certificate valid from July 13, 2016
Certificate valid until July 13, 2021
The certificate only applies to this person.

Examined by Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON PROFIT Sp. z o.o. / Schlagowski, Günter at Warszawa, Poland