Katarzyna Mochniej

Certified Passive House Designer

Mgr. Inż. Arch Architekt

Wołodyjowskiego 23
41-403 Chełm Śląski
Poland

katarzyna_mochniej@wp.eu

Initial by Exam

Certificate valid from July 13, 2016
Certificate valid until July 13, 2021
The certificate only applies to this person.

Examined by Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON PROFIT Sp. z o.o. / Schlagowski, Günter at Warszawa, Poland