Andrzej Bełdowski

Certified Passive House Designer

mgr.inż.arch Architekt

AB-studio

Imielińska 88
41-407 Imielin
Poland

Phone: +48 501207400
a.beldowski@gmail.com

Initial by Exam

Certificate valid from Aug. 11, 2015
Certificate valid until Aug. 11, 2020
The certificate only applies to this person.

Examined by Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON PROFIT Sp. z o.o. / Schlagowski, Günter at Warszawa, Poland