Elżbieta Tokarska

Certified Passive House Designer

mgr. Inż.. Projektant Instalacji Sanitarnych

ul. Chmurna 35
52-121 Wrocław
Poland

Phone: +48 609735532
elzbieta@tokarscy.com

Initial by Exam

Certificate valid from Aug. 11, 2015
Certificate valid until Aug. 11, 2020
The certificate only applies to this person.

Examined by Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON PROFIT Sp. z o.o. / Schlagowski, Günter at Warszawa, Poland