Janusz Faron

Certified Passive House Consultant

Architekt

Przedsiębiorstwo Studiów Projektów i Realizacji Budownictwa "CD" Sp. z o.o.

Jagiellońska 3
44-100 Gliwice
Poland

Phone: +48 602653517
janusz.faron@gmail.com
http://www.cd.centrum.gliwice.pl

Initial by Exam

Certificate valid from Aug. 11, 2015
Certificate valid until Aug. 11, 2020
The certificate only applies to this person.

Examined by Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON PROFIT Sp. z o.o. / Schlagowski, Günter at Katowice, Poland