Janina Kurek-Chyła

Certified Passive House Designer

Mgr.Inż.Arch Architekt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik"

Aleja Tysiąclecia 2-14
43-603 Jaworzno
Poland

Phone: +48 516930082
janina.chyla@gmail.com

Initial by Exam

Certificate valid from Aug. 11, 2015
Certificate valid until Aug. 11, 2020
The certificate only applies to this person.

Examined by Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON PROFIT Sp. z o.o. / Schlagowski, Günter at Katowice, Poland