Małgorzata Rybarczyk

Certified Passive House Designer

mgr. Inż. arch Architekt

eM Architektura Małgorzata Rybarczyk

Golkowicka 14L
30-699 Kraków
Poland

Phone: +48 502718408
emarchitektura@gmail.com

Initial by Exam

Certificate valid from May 11, 2015
Certificate valid until May 11, 2020
The certificate only applies to this person.

Examined by Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON PROFIT Sp. z o.o. / Schlagowski, Günter at Warszawa, Poland