Wang Dong

Certified Passive House Designer

Zhe jiang sheng jin hua shi wu yi xian tong qing zhen wu jin da dao yi hao
321000 Jin Hua
China

Initial by Exam

Certificate valid from Feb. 9, 2021
Certificate valid until Feb. 9, 2026
The certificate only applies to this person.

Examined by GBA - Green Building Academy / Dawid Michulec (大卫 米库莱克) at BEIJING, China