Łukasz Jachimowski

Certified Passive House Designer

mgr inż. Właściciel Firmy
Architect Project Manager, Inż. Konstruktor Budowli Inżynierskich, Inżynier Budownictwa, Koordynator Projektów, Projektant

Initial by Exam

Certificate valid from May 11, 2020
Certificate valid until May 11, 2025
The certificate only applies to this person.

Examined by Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON PROFIT Sp. z o.o. / Schlagowski, Günter at Warszawa, Poland