Aleksander Górka

Certified Passive House Consultant

Mr

UL.TRAKT
10C
62-004 Poznan
Poland

62004 Kliny
Poland

Mobile Phone: +48 536035588
olek.gorka4@gmail.com

Initial by Exam

Certificate valid from May 11, 2020
Certificate valid until May 11, 2025
The certificate only applies to this person.

Examined by Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON PROFIT Sp. z o.o. / Schlagowski, Günter at Warszawa, Poland