Zhen Yi

Certified Passive House Designer

Bachelor Windows & Doors Industry

Shandong Hai De Fen Ti Gongcheng Company

He Shan Gong Ye Yuan
250200 Zhangqiu City
China

Phone: 0086-531-83386008
zbqzts212@sina.com
http://www.headpowder.com

Initial by Exam

Certificate valid from Oct. 28, 2019
Certificate valid until Oct. 28, 2024
The certificate only applies to this person.

Examined by Jiang - Passivhaus Technik at Beijing, Germany