Jian Hong Cao

Certified Passive House Consultant

Shandong Qunxiong Jianshe.Colto

Li chegn qun.Dong feng jie oao Ban shi chu
250000 Ji Nan
China

Initial by Exam

Certificate valid from Aug. 16, 2019
Certificate valid until Aug. 16, 2024
The certificate only applies to this person.

Examined by Beijing Emerald Architecture Science and Technology Co., Ltd. / Yao Yi at Jinan, China