Haoyu Qi

Certified Passive House Consultant

Bachelor Computer

Zhengzhou Feilan Environmental Protection Equipment Co.,Ltd.

Zhong Zhou Da Dao Road
Ju Ran Zhi Jia A1-5-005
450000 Zhengzhou
China

Phone: +86 18638746100
330797547@qq.com
http://www.dephina-cn.com

Initial by Exam

Certificate valid from Aug. 1, 2019
Certificate valid until Aug. 1, 2024
The certificate only applies to this person.

Examined by Beijing Research and Development Center of Building Energy Efficiency at Beijing, China