Bartłomiej Rawski

Certified Passive House Designer

Mgr Ing Arch Architect

Pracownia Projektowa Architraw

35-011 Rzeszów
Poland

Phone: +48 609423517
architraw.br@gmail.com

Initial by Exam

Certificate valid from July 31, 2019
Certificate valid until July 31, 2024
The certificate only applies to this person.

Examined by Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON PROFIT Sp. z o.o. / Schlagowski, Günter at Warsaw, Poland