Anna Jabłońska

Certified Passive House Designer

Poland

Initial by Exam

Certificate valid from Aug. 20, 2019
Certificate valid until Aug. 20, 2024
The certificate only applies to this person.

Examined by Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON PROFIT Sp. z o.o. / Schlagowski, Günter at Warsaw, Poland