Rafał Bardzki

Certified Passive House Consultant

Ing Project Manager

Obrzeżna 1/112
02-691 Warszawa
Poland

rafal.bardzki@urw.com

Initial by Exam

Certificate valid from July 31, 2019
Certificate valid until July 31, 2024
The certificate only applies to this person.

Examined by Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON PROFIT Sp. z o.o. / Schlagowski, Günter at Warsaw, Poland