Tomasz Zalewski

Certified Passive House Designer

Mgr Ing Arch Architect

Pracownia Projektowa MAX

Tektoniczna 8/10
250640 Kielce
Poland

Phone: +48 602523603
zalewski.tomasz@interia.pl

Initial by Exam

Certificate valid from July 31, 2019
Certificate valid until July 31, 2024
The certificate only applies to this person.

Examined by Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON PROFIT Sp. z o.o. / Schlagowski, Günter at Warsaw, Poland