Otilia Otxoa

Certified Passive House Designer

M. Sc. Teacher

EAGI

Donostia Etorbidea 5
20160 Gipuzkoa
Spain

Phone: +34 943569222
oti@eagi.eus
http://www.eagi.eus

Initial by Exam

Certificate valid from Aug. 23, 2018
Certificate valid until Aug. 23, 2023
The certificate only applies to this person.

Examined by Energiehaus Arquitectos - Diseño y Formación de Edificios Pasivos S.L.P. at San Sebastian, Spain