Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON PROFIT Sp. z o.o. / Schlagowski, Günter

ul. Homera 55

80-299 Gdańsk
Poland

pibp@pibp.pl (email)
Phone: +48 (58) 524 12 01
http://www.pibp.pl