Seminár Navrhovanie pasívnych domov (CEPH) - Slovakia
event

Affiliates & Partners

Wed 26 Jan 2011 – Sat 29 Jan 2011
Slovakia

Požiadavka investorov po nízkoenergetických a pasívnych domoch neustále narastá. Každý, kto sa touto problematikou zaoberal serióznejšie prišiel na to, že urobiť dobrý úsporný dom nieje otázkou pridania pár centimetrov tepelnej izolácie, ale je záležitosťou v prvom rade dobrého architektonického konceptu. Ten začína prvou čiarou, ktorú architekt nakreli na výkres. No nielen o tom bude intenzívny kurzu pre projektovanie hlavne energeticky pasívnych domov na európskej úrovni, CEPH (Certified European Passive House Designer) http://www.iepd.sk/seminare.html