CEPH course / CEPH-utbildning Block 1 - Alvesta, Sweden
event

Courses

Wed 21 Sep 2011 – Sat 24 Sep 2011
Alvesta, Sweden

Nästa kurstillfälle för utbildningen "Certified Passive House Designer" (CEPH) startar i september 2011. Utbildningen till passivhusexpert är mycket uppskattad och detta är den femte utbildningen Tyréns håller. Den internationella CEPH-utbildningen om passivhus är en niodagars utbildning med föreläsningar av speciellt utbildade passivhusexperter. Certifikatet gör dig som arkitekt, ingenjör, fastighetsägare eller entreprenör till förstahandsval vid lågenergibyggnationer i hela Europa. Se mer information: http://www.tyrens.se/sv/Tjanster/Energi--byggfysik/Passivhus/Internationellt-certifierad-passivhusexpert/