Jinlong Chen

Zertifizierter Passivhaus-Planer

Bachelor Civil Engineer

Zhongru Construction Engineering Group Co., Ltd

Jiefang Road 2,Zhongru Building
226500 Rugao
China, Volksrepublik

Telefon: +86(0)51387513275
rgsj@163.com
http://www.zrgroup.net.cn

Erstausstellung durch Prüfung

Zertifikat gültig ab 23. August 2018
Zertifikat gültig bis 23. August 2023
Das Zertifikat kann nur personenbezogen verwendet werden.

Examined by Jiang - Passivhaus Technik at BEIJING, China, Volksrepublik