Passive House Japan

3-21-10 Ohmachi Kamakura

248-0007 Kanagawa
Japan

admin@passivehouse-japan.org (email)
Telefon: 0081(0)467-39-5031
http://www.passivehouse-japan.org